SAL7361, Act: V°161.4-R°162.1 (338 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°161.4-R°162.1  
Act
Date: 1468-03-14

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item de vors(creven) henric vander borch heeft gelooft den vors(creven) he(re)n/
willem(me) en(de) arnde meys oft den eene(n) van hen van nu vort/
aen schadeloes te houden en(de) co(m)merloes tontheffen van/
dien twee rijd(er)s erflic die de vors(creven) p(ate)r vortijts opt voirs(creven)/
goet opde voere gelegen en(de) opde herberge des selfs henr(ix)/
geheten weldegans gelegen te loven(en) inde steenstrate gecocht
//
en(de) gecregen heeft na inhout der brieve dair af sijnde Ende/
des te meerder vesticheit heeft de selve henric den vors(creven)/
p(ate)r tot behoef van hem en(de) vanden vors(creven) arnde met/
orlove tshe(re)n vanden gronde tonderpande gesedt zijn/
helicht vander vors(creven) weldegans met hue(re)r toebehoirten/
geloven(de) d(air) af genoech te doen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer