SAL7361, Act: V°163.3 (341 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°163.3  
Act
Date: 1468-03-15

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Item te meerder vesticheit hebben de vors(creven) meester jan ende/
peter den vors(creven) janne vanden bossche metten hee(re) te weten [janne] den/
coninc [vors(creven)] gelevert en(de) in handen gesedt eenen gulden(en) croes met/
eenen eenhoren wegende tween(de)twintich oncen en(de) een halve/
om zijn jairlicxsche rente en(de) pe(n)ningen dair aen te verhalen/
welcken croes de vors(creven) rente afgequijt zijnde de vorscr(even)/
jan vand(en) bossche gelooft heeft den vors(creven) meest(er) janne en(de)/
pete(re)n wedero(m)me te leve(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer