SAL7361, Act: V°171.5-R°172.1 (359 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°171.5-R°172.1  
Act
Date: 1468-03-22

Transcription

2019-08-30 by myriam bols
It(em) vanden stote die geweest is tusschen aerde struyvens va(n) bynckem/
ende lijsbette(n) wed(uwe) henr(icx) wijlen zwaufs alse vand(er) pechtingen/
der goede der voirs(creven) lijsbetten daer de voirs(creven) aert opsit als wy(n)ne
//
ende des daer aencleeft hebben zij hen verbonden in goirden ha(n)ckart/
ende janne kymps die alle saken desen aengaende aenhoire(n) selen/
ende hue(r) uuytsprake doen tusschen dit en(de) van heden over xiiii/
nachten Promitt(entes) rat(um) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer