SAL7361, Act: V°172.3-R°173.1 (361 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°172.3-R°173.1  
Act
Date: 1468-03-26

Transcription

2019-08-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan cleynvranx heeft bekint wettelijc v(er)cocht/
te hebben den vors(creven) willem(me) zwaefs tschaerhout van neghen boend(ere)n/
bosch oft soe v(er)re die mate strect toebehoiren(de) lodewijke py(n)noc vors(creven)/
alsoe zij geleg(en) sijn inde p(ro)chie van aetrode in drie stucke(n) ende/
plaetse(n) d(air) af deen geheete(n) de zijpe dand(er) den duyve(n)putte ende/
tderde den hulstbosch geloven(de) hem d(air) inne te houde(n) Om ende/
voe(r) een zeke(re) so(m)me van gelde te wete(n) elc boend(er) d(air) af soe v(er)re/
de selve mate strect om neghentien lichte gul(den) te x st(uvers) tstuc d(air)/
af de vors(creven) wille(m) swaefs ende machtelt sijn wijf gelooft hebben/
indivisim den vors(creven) janne cleynvranx en(de) janne smeets rintm(eeste)r/
jonck(er) lyebrechts van meldert aut alt(er)i latori p(rese)ncip p(rese)ntiu(m) de/
so(m)me oft pe(n)ninge vand(en) vive der vors(creven) ix boend(ere)n te wete(n) van/
dien vive boend(ere)n dieme(n) nu begonne(n) heeft te houwen oft soe/
v(er)re de mate d(air) af strect Deen helicht d(air) af ts(in)t jansmisse bap(tis)[te(n)]
//
naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht ts(in)te remeysmisse d(air) na staphants volgen(de)/
om d(air) mede te betalen alsulk(en) so(m)men van pe(n)ning(en) alse de vorscr(even)/
lodewijc pynnoc den vors(creven) jonck(er) lyebrechte met scep(enen) brieven/
van loven(en) sculdich es d(air) voe(r) de vors(creven) jan cleynvrancx mede v(er)bond(en)/
steet Ende de so(m)me vand(en) surpluse d(er) selver bossche(n) die noch/
niet tijtvardich noch houbaer en sijn deen helicht d(air) af tsint/
jansmisse t(er) stont na dat die tijtveerdich houbaer en(de) vii seven/
jair oudt selen sijn en(de) dand(er) helicht tsinte remeysmisse d(air)nae/
staphants v(er)volgen(de) te betalen() de(n) vors(creven) janne cleynvranck alleene/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer