SAL7361, Act: V°177.1 (371 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°177.1  
Act
Date: 1468-03-29

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
Item mathijs weyns heeft gelooft goirde hanckart acht peters te/
xviii stuv(er)s stuck deen helcht tsintjansmesse ende dander helcht/
tonser liever v(rou)we(n) dage nativitas naistcomende te betale(n) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
met vorweerden oft hij den yerste(n) termij(n) liet ov(er)gaen dat dan al gevalle(n)/
sal zijn [vacat]/
It(em) voirt [heeft] geloeft de selve mathijs den voirs(creven) goirde alle weken te halen/
een voedere mutsaerts tot iiii[m] toe bij attenhove(n) ende inde(n) bae(n)hevel/
dair de selve goird tselve hout heeft ende voe(r) de vracht va(n) elke(n)/
hondert vanden selve(n) iiii[m] houts dat hij alsoe hale(n) sal sal hem/
de voirs(creven) goird afcortte(n) aende voirs(creven) leste paye der voirs(creven) acht pet(er)s/
ii pl(a)c(ken) ende elcx point in elcke d(er) voirscr(even) geluefte(n) begrepe(n) ende/
telken tijde op eenen banduyn van eenen lichten gulden(en) tot ons gened(ichs)/
hee(re)n behoef cor(am) roelants oud(erogghe) m(ar)cii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer