SAL7361, Act: V°183.2-R°184.1 (385 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°183.2-R°184.1  
Act
Date: 1468-04-01

Transcription

2019-08-22 by myriam bols
Item meester augustijn van nethen(en) gheheten vanden roele renu(n)/
cie(re)nde tot des na bescreven is der p(ri)vilegien vander universiteit van/
loven(en) en(de) jouffruwe vriendeline van nethen(en) zijn nichte weduwe/
ottens wilen van cuyct geheten van hoeghstraten in p(rese)ncia hebben/
gekint ende gelijt oppembairlic dat jan van wynxele te hue(re)n
//
beheete betaelt heeft lodewijcke pynnoc hee(re) van velpen meye(r)/
van loven(en) de so(m)me van achten(de)sestich r(ijnse) guld(en) te xx st(uvers) tstuc/
in myndernessen en(de) afslaghe vanden pe(n)ningen die de voirs(creven) jan/
van wynxele sculdich was vanden coepe vanden goeden en(de)/
renten he(re)n wout(er)s van nethen(en) geheten vanden royele/
ridders te doirne gelegen en(de) die de selve jan tegen den vors(creven)/
meest(er) augustine en(de) jouffr(uwe) vriendeline van nethen(en) gecocht/
heeft als vander erfrenten van vieren(de)dertich r(ijnse) guld(en)/
tsjars die nu de voirs(creven) leste twee ja(r)en den vors(creven) lodewike/
gevallen zijn en(de) gebreken vanden goeden vand(en) royele Geloven(de)/
dat de selve so(m)me van lxviii r(ijnse) gul(den) den selven janne/
inde rekeni(n)ge en(de) betalinge der vors(creven) gecochter goeden/
gecort sullen werden tymple m(ar)cels aprilis p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer