SAL7361, Act: V°184.4-R°185.1 (390 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°184.4-R°185.1  
Act
Date: 1468-04-01

Transcription

2019-08-22 by myriam bols
Item is vorweerde want de vors(creven) so(m)me van lx r(ijnse) gul(den) compt/
spruyten(de) van wegen jouffruwe clemencien van liefkenrode/
religieuse inden godshuyse van herkenrode die also de voirscr(even)/
meester ghijsbrecht ind(en) name van m(ijns) gened(ichs) hee(re) den h(er)toge/
meynt dat hair mesdragen soude hebben ind(en) orlogen/
van luydic also dat zij h(ier) goede haeflike goede en(de) renten/
die zij te leeuwe en(de) te diest heeft aend(en) selve(n) m(ijn) gened(igen)/
hee(re) verboordt soude hebbe d(air) af zij hoopt neen Dat hem/
de vors(creven) meest(er) ghisbrecht ind(en) name als bove(n) van mijne(n)/
voirs(creven) gened(igen) here metten voirscr(even) brieve van lx r(ijnse) gul(den)/
niet behulpen en sal mogen om de voirs(creven) so(m)me va(n) lx r(ijnse)/
guld(en) oft dair onder te verreiken voir derre tijt tot dat
//
behoirlijc geclaert sal zijn dat de vors(creven) jouffr(uwe) hair voirs(creven)/
goede verbort soude hebben aenden selven mijnen gened(igen) hee(re)/
Ende mits desen sullen der voirs(creven) jouffr(uwe) de vors(creven) hue(r) have/
en(de) renten ontslagen worden en(de) hair volgen ende/
inden gevalle oft die niet ontslagen en werden en(de) hair/
niet en volghden mits e(n)nigen letsel dat dair inne/
soude mogen geboe(re)n dat zoe is de meyni(n)ge dat dan/
de vors(creven) geloofte en(de) borchtocht te nyeute en(de) van onweerden/
sijn sal [Et p(rim)[(us)]] cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer