SAL7361, Act: V°20.3-R°21.1 (50 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°20.3-R°21.1  
Act
Date: 1467-08-04

Transcription

2019-07-05 by myriam bols
It(em) massijn le chaudrelier poirte(r) d(er) stad van loeven(en) woenende te
//
wave(r) die op hede(n) dach va(n) rechte hadde jege(n) de(n) meye(r) van wave(r)/
de welke hem afgepandt hadde eene(n) ketel om zeke(r) koire(n) en(de) broeke(n)/
die hij de(n) selve(n) poirte(r) eysscende was de welke poirte(r) de sake alhier/
uut machte van zijnre poirte(r)ien betoge(n) hadde met br(ieve) d(er) stad va(n) loeven(en)/
hem d(air) af verleent ald(air) de voirs(creven) meye(r) niet come(n) en is heeft/
he(m) te rechte gep(rese)nteert roelants lye(mingh)[en] col(en) ouder(ogghe) aug(usti) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer