SAL7361, Act: V°204.1 (425 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°204.1  
Act
Date: 1468-04-27

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Op tversueck dat joes uute(n) hove gehete(n) zedele(re) met janne/
vanden poele zijne(n) zwagh(er) voir den rade vand(er) stad ged(aen) heeft/
als dat gielijs vand(er) stoct hue(r) zwagh(er) die onlanx tot zijnen/
huys ontfaen heeft lijsbette(n) boekels des voirs(creven) joes en(de) g(er)trud(en)/
zijnre zuster moeder overmidts dat zij bij faute(n) va(n) me(m)orie(n)/
en(de) anderssins hue(r) selven niet geregeren en conde en(de) desgelijx/
hue(r) brieve en(de) have bij inventar(is) vanden selven aenveerdden/
goeden borghe ende caucie stellen soude om elken na der voirs(creven)/
moeder doot van dien te moegen hebben des hem toebehoirde/
ende tverantwerden des voirs(creven) gielijs dair tegen gedaen Is ut(er)lijc/
get(er)min(eer)t soe v(er)re de voirs(creven) gielijs tregimi(n)t en(de) a(d)minstracie vand(en)/
voirs(creven) p(er)sone en(de) goede(n) aenveerdden en(de) behoude(n) wille dat hij/
dan voir de aenveerdde goede caucie stellen sal om d(air) af/
van des zij bove(n) hue(r) jaerlijcsche rinte oft des nooit wa(r)e bij/
ordinanc(ien) vander stad niet en behoefde na hue(r) doot genoech/
te doene den ghenen dien dat behoirde En(de) voirt dat de brieve/
onder de stad comen en(de) bliven selen om huer behulp te gesciene/
vander jaerlijcsch(er) betalingen en(de) na huer doot te volge(n) dien/
zij na recht sculd(ich) selen zijn te volge(n) In pleno (con)s(ilio) ap(ri)lis xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer