SAL7361, Act: V°212.3 (449 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°212.3  
Act
Date: 1468-05-11

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
Item willem maes geheten van wijtvliet willem van leefdale/
en(de) jacop hoze als des gemechticht van jonch(e)r willem(me) van/
merode hebben dach genomen des goensdaeghs na beloken(en)/
sinxen(en) naestcomen(de) om te wed(er)leggen alsulken rekeninge als/
op heden willem vanden dorpe den raide vand(er) stat overgege(ve)n/
heeft en(de) alhier leeght en(de) dair af de selve procur(eur)s/
begheert hebben copie die hem bijden raide geconsenteert is/
cor(am) tymple col(en) maii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer