SAL7361, Act: V°213.1 (452 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°213.1  
Act
Date: 1468-05-14

Transcription

2019-09-02 by myriam bols
It(em) peter de frijts sone wijlen thomaes hantschoemake(r) in p(rese)ncia/
burg(imagistrorum) et scabinor(um) et (con)sulu(m) opidi lovan(iensis) heeft mechtich gemaict/
en(de) volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeve(n) in meliori/
forma ad longu(m) geextendert janne van thiene(n) hantschoemake(r)/
te mane(n) teysschen optebue(re)n te ontfanghen te v(er)volgen te vorde(re)n/
texeque(re)n te bedingen te wynne(n) te verliesen alsulk(en) schout als/
jan wilen vand(er) heyden witledermake(r) den vors(creven) pet(ere)n sculdich/
was (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) burg(imagistro) tymple m(ar)cels scabinis maii xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer