SAL7361, Act: V°215.1 (459 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°215.1  
Act
Date: 1468-05-19

Transcription

2019-09-03 by myriam bols
Item de voirscr(even) gehuyssche(n) hebben gewillecoert dat de voirscr(even) goirdt/
de pe(n)ninghe vanden voirs(creven) coope die hij hen noch sculdich is bleve(n)/
gedragen(de) acht gulden(en) niet betale(n) en sal voe(r) der tijt dat de selve/
gehuyssche sullen doen blijcken dat deen gedeelte vande(n) voirscr(even)/
seven(en) d(er) voirs(creven) twee pet(er)s tot hen come(n) is bij coepe gedae(n) bijden/
voirs(creven) willem(me) wile(n) vande(n) bossche jegen henr(icke) wile(n) vande(n) bossche/
sijne(n) brueder cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer