SAL7361, Act: V°22.1 (52 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°22.1  
Act
Date: 1467-07-21

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
Tvonnisse vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
geweest is tusschen merc pytoel die voir gebrec van eenen/
rijder lijftochten ten live van hem en(de) katlijnen zijne wijve en(de)/
des lanxte leven(de) bekint bij pete(re)n clouwen als principael/
willem(me) busscop en(de) henricke zijnen sonen als borghen geleit/
is naden rechte der stat van loven(en) tot allen den goeden have/
en(de) erve des voirs(creven) willems busscops en(de) willems busscops/
zijns soens in deen zijde en(de) den vors(creven) willem(me) busscop den/
sone in dande(re) Dair de vors(creven) merc begheerde betalinghe/
vand(er) vors(creven) lijfrenten als van zijnen verschenen(en) pachte groetsen(de)/
dien op eenen geheelen pacht drie lyeliarts van d(air) te voren/
en(de) vanden verloope van uutganc meye tot noch met cost en(de)/
co(m)mer inder saken gedaen opgeleeght te hebben en(de) vorts tprin/
cipael afgeleeght oft bewijst nad(er) stat recht meynen(de) dat hij dat/
gebreck oft bew verhalen zoude aen en(de) vanden goeden beide/
beruerlic en(de) omberuerlic achter desen vonnisse geanoteert/
die hij inden rechte dede lesen en(de) p(rese)nteerde vort sijn schout en(de) brieve/
te verifice(re)n met zijnd(er) eedt op dats hem noet wa(r)e Welcke/
goede de vors(creven) willem busscop de sone verantwerde en(de) dede seggen/
dat de vors(creven) merc vanden vors(creven) sijnen scepen(en) brieven voldaen wa(r)e/
van enigen die inden vors(creven) scepen(en) brieve(n) zijn gevuert en(de) meynde/
bij dien en(de) meer ande(re)n reden(en) die hij innebrachte zond(er) enigen/
thoen bij te bringen d(er) aenspraken des vors(creven) mercx ongehouden te/
zijne Seide oic dat de vors(creven) merc hem opdat hij voldoen moeste/
sculdich zoude zijn de vors(creven) scepen(en) brieve overtegheven om hem/
d(air) met te behulpen naden rechte dwelc alst scheen de voirs(creven)/
merc niet en meynde te doen maar p(rese)nteerde als hij voldaen/
wa(r)e die te a(n)nichelleren Was gewijst met desen worden na/
aensprake en(de) verantwerden van beiden p(ar)tien dat den voirs(creven)/
merc met zijnen scepen(en) brieven aende vors(creven) goede zijn wettich/
gebreck volgen zoude naden rechte en(de) als hij voldaen wa(r)e/
dat hij dan zijn scepen(en) brieve zoude ov(er)geven P(rese)ntib(us) roel(ants) tymple/
col(en) ouderogge julii xxi julii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer