SAL7361, Act: V°226.1 (479 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°226.1  
Act
Date: 1468-06-13

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Vanden stoote opverstaen tusschen janne kempene(re) van kyesekem/
ter eender sijden en(de) jorise cole van tielt ter ande(re) om seke(re) in/
jurieuse en(de) ombehoirlike woirde die de vors(creven) jorijs ten vors(creven) ja(n)ne/
w(er)t gesproken soude hebben en(de) des dien aencleeft der ee(re)n des vors(creven)/
jans [alsde hij sacht] aengaen(de) d(air) af de selve p(ar)tien tegen malcande(re)n in/
gedinge voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest sijn Hebben/
hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de)/
vriendelike yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) jan in goirde hanckart/
en(de) jorijs in laureyse van wynge in sulk(er) vuegen dat de/
vors(creven) segg(er)s tgebrec des vors(creven) en(de) den eysch des vors(creven) jans en(de)/
tverantweerd(en) des vors(creven) jorijs en(de) voirt informacie vand(en) sake(n)/
oft claernisse d(er) selve(r) ofts behoift aenhoe(re)n sele(n) al bynne(n) xiiii/
nachte(n) naestcomen(de) en(de) bynne(n) viii daige(n) d(air) na d(air) af hue(r)/
uutsprake doen op dats sijs eens sijn oft neen dat dan de/
sake blive(n) sal daerse de voirs(creven) segg(er)s sette(n) sele(n) P(ro)mitt(entes) rat(um)/
en(de) oft p(ar)tie(n) segge(re)n gebrake in die stat ande(re) te moge(n) neme(n)/
cor(am) tymple ouderogge junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer