SAL7361, Act: V°226.4-R°227.1 (481 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°226.4-R°227.1  
Act
Date: 1468-06-11

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
Item vander questien en(de) gescille uutstaende tusschen jonch(e)r janne hee(re)/
tot assche (et)c(etera) in deen zijde en(de) joese van oirbeke sone wilen jans/
in dande(re) alse vanden toeseggen en(de) vorweerden tande(re)n tijden
//
als de vors(creven) joes die des vors(creven) jonch(e)r jans meye(r) was tot assche bijden/
selven jonch(e)r janne gedaen den voirs(creven) joese also hij seeght va(n) hernassche/
te hebben om inden name van mijnen jonch(e)r te trecken in dorloghe/
den coste die de voirs(creven) joes dair om gedaen en(de) geleden hadde en(de)/
den vijf cronen oic die de selve joes te coste geleden heeft int v(er)wae(re)n/
der heerlich(eit) aldair en(de) des dair aen cleeft Hebben hen de vors(creven)/
p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike/
effene(re)n te weten(e) de vors(creven) jonch(er) jan in vrancken van dyeven/
en(de) janne van rode and(er)s van e(re)nboudeghem en(de) de vors(creven) joes/
inn janne van beert en(de) vrancken pynnoc in sulker vueghen/
dat de voirs(creven) seggers mu(n)delinge informacie gehadt hue(r) uutsp(ra)ke/
dair af doen zullen op dat zijs eensworden tusschen dit ende sint/
jansmesse baptisten naestcomen(de) en(de) oft zijs niet en overcomen/
zullen zij arnold(en) kyp nemen tot eenen overman die/
zijn uutsprake d(air) af doen zal bynnen viii dagen dair/
na Promitt(entes) rat(um) et oft p(ar)tien segge(re)n gebrake(n) dat zij/
altijt ande(re) zullen mogen nemen in die stat cor(am) tymple/
neth(enen) junii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer