SAL7361, Act: V°228.1 (484 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°228.1  
Act
Date: 1468-06-13

Transcription

2019-11-20 by myriam bols
It(em) ernart de mont woenen(de) te loeven(e) en(de) lambert del vaul woenen(de) te/
geldenake hebben gelooft indivisim otten van haecht quijt te houden/
en(de) tot eeuwig(en) daigen tontlasten aen arnde vand(en) berghe den jonge(n)/
sone des vors(creven) ernarts metter betalingen die de selve otte hen oft den/
eene(n) van hen gedaen heeft van dien sesse mudde(n) corens die uute(n)/
te paesschen anno lxvii lestled(en) uut sak(en) van eene(n) accorde voer scepen(en)/
van loven(e) en(de) met scepen(en) brieve(n) van loven(e) gemaict en(de) gepasseert/
xix no(vem)[br(is)] anno lxvi lestled(en) tusschen den selven ernarde den vader/
ter eender sijden en(de) den vors(creven) otten ter ande(re) hebben voirt gelooft/
indivisim den selven otten insgelijcx quijt te houden en(de) tontlasten/
aenden selven arnde vand(en) berghe den jonghen mett(er) betaling(en) die de/
selve otte doen sal en(de) sculdich es te doene uut saken vand(en) selven/
accorde van dien sesse mudden corens die insgelix vielen nae/
begrijp vand(en) selven accorde te paesschen lestled(en) Geloven(de) oic den/
selve(n) arnde vand(en) berghe den jonge(n) nu buyte(n) lants sijnde in dien/
te hebben als hij bynne(n) lants come(n) sal sijn dat hij vand(en) selve(n)/
gehaven(e) coirne en(de) van al tgene dat hij bij sijnen vader int selve/
accord en(de) des dien aencleeft gesciet es te vreden sal wesen en(de)/
dat gestentich en(de) van weerden houden tot eeuwig(en) daigen sond(er)/
wederseggen Hebben voirt gelooft oft des vors(creven) steet niet genoech/
en wa(r)e na begrijp vand(en) vors(creven) accorde om die so(m)men van coirne/
dair inne begrepen te moig(en) trecken dat sij dan voldoen sullen/
na goetdunck(en) vand(er) stat raide alle tgene dat tselve accoerd/
om de selve payen van coirne te gec(ri)gen inhult en(de) beg(rij)pt Et/
p(ri)[m(us)] cor(am) tymple ouderogghe junii xiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer