SAL7361, Act: V°230.1 (487 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°230.1  
Act
Date: 1468-06-20

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat her jan lepelere prieste(r) tot desen renu(n)cie(re)nde/
de p(ri)vilegien en(de) vrijdicheid(en) vander univ(er)siteit van loven(en) heeft gekint/
en(de) gelijdt sculdich te zijne he(re)n gorde vanden broeke prieste(r) en(de)/
gabrielle hans vierhondert gulden(en) rijders d(er) mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n ts(er)togen van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant goet en(de) ghinge ter manessen/
des vors(creven) he(re)n gorts en(de) gabriels oft den eene(n) van hen bringher/
des briefs te betalen als verreicte schout Te dien eynde dat/
de vors(creven) her gort en(de) gabriel die de vors(creven) her jan gecoren gemaect/
en(de) geordineert heeft te zijne executoirs van zijne(n) testamente/
dat hij gemaect heeft of namaels maken sal mogen dair mede/
sullen volvue(re)n en(de) volbringen zijnen uut(er)sten wille gelic ende/
in alle der manie(re)n men dat nade doot des selfs he(re)n jans/
oppembairlic gepasseert voir notaris en(de) getuygen geschiet sijnde/
bevinden sal En(de) oft hem nyemant van zijnen magen ende/
vrienden oft ande(re) wie zij zijn d(air) inne versien oft niet dair/
tegen oppone(re)n woudd(en) so heeft hij begheert dat de selve/
executoirs met den vors(creven) bekinne dat oppugne(re)n en(de)/
dat bescudden dair tegen vallen zullen met allen hue(re)n/
crachten en(de) machte(n) na uutwisen van zijnen vors(creven) will uut(er)sten/
wille Hier wa(r)en ov(er) tymple ouderogge junii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer