SAL7361, Act: V°230.4-R°231.1 (489 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°230.4-R°231.1  
Act
Date: 1468-06-17

Transcription

2019-09-13 by myriam bols
Item want e(n)nighe vanden wettigen zonen des vors(creven) jans van wynge/
hebben doen [laten] bliken dat zij na huers vaders doot in meynunge
//
souden zijn te henweert te trecken alsulken goede als de vors(creven) jan/
van wynge vercregen mach hebben gelegen onder tgerichte van/
luydic ende de vors(creven) zusters dair af te beroeven ende uut/
te sluyten Soe is de meyninge des voirs(creven) jans oft zij dat/
also doen wouden en(de) de vors(creven) suste(re)n met hen niet laten deylen/
hogelijc hoedegelic dat de vors(creven) gehuyssche met desen brieve/
hogelijc hoedegelic dat de vors(creven) gehuyssche met desen brieve/
hande sullen slaen aen thuys en(de) hoff gelegen inde gulden mouwe?/
vercregen bijden vors(creven) janne in zijnen weduwe stoele en(de) aen/
sijn have en(de) die onder hen beiden behouden Ende oft de/
vors(creven) brueders der eender deylen wouden en(de) der ande(re)/
niet so sal die uutgesloten suster de vors(creven) goede en(de)/
have met desen alleene hebben en(de) behouden en(de) dair met/
hue(r) recht dair af vervolgen dair en(de) also dat behoe(re)n/
sal mogen en(de) te des(er) meyni(n)gen al dit alhier onder de/
wet bliven eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer