SAL7361, Act: V°232.5-R°233.1 (493 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°232.5-R°233.1  
Act
Date: 1468-06-21

Transcription

2019-09-13 by myriam bols
Item her jan delle prieste(r) die op heden dach hadde van rechte/
tegen willem(me) van quarlemont geheten van dyoen om thien/
mudden corens erflic die de vors(creven) willem met scepen(en) brieve(n)
//
van loven(e) over lanc gemaect heeft en(de) houden(de) was is aende/
goede des vors(creven) he(re)n jans wilen gielis delle zijns vaders gelege(n)/
te bossuyt ende dair omtrent In p(rese)ncia heeft gelooft dat/
hij bynnen eender maent naestcomen(de) den vors(creven) willem(me)/
van zijnen gebreke des voirs(creven) erfpachtx tot goeder rekeni(n)gen/
met den costen van rechte inder saken geloopen v(er)nuegen/
en(de) contente(re)n sal ende so verre dair inne gebrec viele/
zoe heeft de selve her jan geconsenteert nu voir als/
dan dat den vors(creven) willem(me) nader stat recht zijn ond(er)/
pande volgen zullen zonder opposicie des voirs(creven) he(re)n/
jans in alle der manie(re)n oft hij vo(n)nisse diffinitijf dair/
af hadde P(rese)ntibus scabinis in scampno junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer