SAL7361, Act: V°32.3 (69 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°32.3  
Act
Date: 1467-08-12

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
It(em) cornelijs coelve(re) heeft gelooft den rentmeesters vand(er)/
stat van loven(en) totter selver stad behoef te bringen v(er)nuege(n)/
en(de) te betalen alle alsulken assijse van wijne als hij opden/
dach van heden sculdich en(de) tachter mach zijn en(de) v(er)dient/
heeft ende oic die hij dit jair uutgaen(de) tsinte marie/
machdaleenen daghe naestcomen(de) maken sal en(de) sculdich/
sal wezen in e(n)niger manie(re)n Inde sunt fideiussores joh(ann)es/
knoep e sartor et gerardus hertoghe pistor Et prim[(us)]/
lyemi(n)gen ouderogge aug(usti) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer