SAL7361, Act: V°34.2,R°36.1 (74 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°34.2,R°36.1  
Act
Date: 1467-08-10

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item de vors(creven) jan de roide gielis en(de) jan zijn sonen te weten(e) de/
vors(creven) jan tevoren uuten broode zijns vad(er)s in desen gedaen ter eend(er)/
zijden en(de) de vors(creven) gielis natuerlic ter ande(re) [in p(rese)ncia] hebben malcan(deren)/
geloft [en(de) toegeseecht] voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelingen achtervolgende/
d(er) uutsp(ra)ken bij m(ijn) hee(re) van percke tusschen de(n) vors(creven) p(ar)tien uutge/
sproken dat zij te vreden zullen zijn en(de) blive(n) tot eeuwegen/
dagen metter palingen en(de) scheidingen die de gesworen(en)/
meesters vand(er) stat van lov(enen) setten en(de) doen sullen op in dijsen(daghe)/
naestcomen(de) Welcken dach de selve p(ar)tien also genome(n) hebben/
[en(de) gelooft tachtervolgen] int scheiden vand(en) hove en(de) erve ottens wilen van v(er)trike/
nu toebehoe(re)nde den vors(creven) vad(er) en(de) sone(n) d(air) inne lijsbeth an/
andries getocht is en(de) den weghe en(de) came(re)n des vors(creven)/
gielis bastarts comen(de) en(de) liggen(de) inde mu(n)tstrate en(de) also/
strecken(de) ten huyse des selfs gielis natuerlic tot inde/
cattestrate en(de) des dien aencleeft Behalven dat/
meest(er) claus dreysschere die tvoirs(creven)erve des w vors(creven) wilen/
ottens noch in hueringen heeft metten vors(creven) hove en(de) came(re)n/
d(air) om questie is gelic dat nu leeght van sint jansmesse/
lestleden eene(n) t(er)mijn van twee ja(r)en [in hueringen] behouden sal bij also/
dat zij d(air) voir den vors(creven) gielise den bastart betalen zullen
//
des goede liede vanden goeden hen afgepaelt des goede liede/
hen des verstaen(de) [hem] aen termijne(re)n zullen En(de) den termijn/
vand(en) vors(creven) ii ja(r)en verstreken zijnde sal een yegelic vand(en)/
vors(creven) p(ar)tien gehouden sijn navolgen(de) d(er) selver palingen zijn/
erve te besluyten achtervolgen(de) altoes d(er) vors(creven) uutsp(ra)ken cor(am)/
col(en) ouderogge augusti decima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer