SAL7361, Act: V°51.5 (109 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°51.5  
Act
Date: 1467-09-12

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item jan maes sone wilen gielis woenen(de) tsint aeghtenrode en(de)/
jan van dynter tusschen dit in p(rese)ncia hebben gelooft indivisim/
vrancken pynnoc natuerlic tot behoeff vand(er) tafelen des/
heyligen gheest van loven(en) tusschen dit en(de) sinte mertens/
messe naestcomen(de) te loven(en) ind(en) selve(n) heyligengheest te leve(re)n/
alsoe vele voutkolen? goet costbair goet als de selve heylige/
gheest dit jair het zij vijftich lx oft lxxx mudden elc mudde/
om vier stuvers die ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Met vorwerden zoe wa(n)ner/
de vors(creven) leveringe geschien sal datme(n) dan den vors(creven) janne/
de pe(n)ninge d(air) af altoes betale(n) sal Et p(ri)m[(us)] col(en) oud(erogghe) sept(embris) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer