SAL7361, Act: V°56.3 (119 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°56.3  
Act
Date: 1467-09-26

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
It(em) marc pytoel als gel(eit) tot den goede(n) willems busscop in deen zijde/
en(de) barth(olomeeus) vasont insgel(ijcx) na he(m) geleit zijnde tot den goede(n) des/
selfs willems hebbe(n) dach va(n) rechte genome(n) malc jegen ande(re)n/
op in dond(er)sd(age) naestcomen(de) te mistide na dat zij te vele tide(n) deen/
jege(n) dandere gevolcht en(de) t(er) aensprake(n) niet en hebbe(n) connen/
geraken cor(am) nethen(en) colonia sept(embris) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer