SAL7361, Act: V°58.1 (125 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°58.1  
Act
Date: 1467-09-19

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
Item vander aenspraken die willem de wynne geheten van schore/
gedaen heeft inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tot/
andriese kerskaster alse van x stuvers eens die hij seide/
betaelt te hebben den scepen(en) van berthem voir den vorscr(even)/
andriese uut saken vand(er) naderscap van iiii mudden corens/
erflic opde goede henr(ix) snoet gelegen te berthem die/
hem de vors(creven) andries ontkynde seggen(de) dat hij hem van/
allen dien betaelt hadde niet te myn hij p(rese)nteerde hem/
d(air) af der banc recht van berthem dair dese sake verhandelt/
was van voir tot achter Was gewijst bij vonnissen der scepen(en)/
van loven(en) ter manessen smeyers na aensprake verantw(er)d(en)/
en(de) d(er) p(rese)ntacien des vors(creven) andries dat de vors(creven) p(ar)tien h(ier)/
af volgen souden inde banc te berthem dair de sake/
verhandelt was P(rese)nt(ibus) scabinis in scampno sept(embris) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer