SAL7361, Act: V°59.1 (128 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°59.1  
Act
Date: 1467-09-16

Transcription

2019-07-16 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen bur/
g(er)meeste(re)n (et)c(etera) salut doen te wete(n) dat op den dach van/
heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone jouffr(ouwe)/
katlijne spapen weduwe pet(er)s wilen vanden breyne en(de)/
heeft geconstituert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) sonder e(n)nich wed(er)roepen h(er) jacoppe vande(n) breyne/
prieste(r) hue(re)n wettige(n) sone alsulke(n) xxv r(ijnse) guld(en) eens als/
lambrecht van wynge huer als wettige zuster jans wilen/
de p(a)pe sculdich is en(de) de voirs(creven) wilen jan hem geleent hadde/
na inhoude(n) van zeke(re)n cedullen die de voirs(creven) lambrecht d(air)/
af gegeve(n) heeft te mane(n) teyssce(n) op te bue(re)n en(de) tontfangen/
die met rechte te v(er)volge(n) Ende ofts noot geboirde voir alle/
gerichte gheestelijc oft w(eer)lijc met rechte d(air) af e (con)testeren te/
declineren texcipiere(n) te reco(n)veniere(n) te v(er)antwerde(n) te bescudde(n)/
te bedingen alle gesc(ri)ften en(de) libellen dair om over te geve(n) en(de)/
te nemen te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int p(ri)ncipael/
als int accesseur alsoe dicwile en(de) menichw(er)ve(n) als des te doen/
sal zijn de voirs(creven) sake bij beroepe oft appellacie(n) te moege(n)/
v(er)volge(n) wynnen en(de) verliesen de vo(n)nissen van dien alsoe wel/
int(er)locutoire als diffinitive te verwachte(n) tgewijsde te v(er)volge(n)/
en(de) texeq(ue)ren composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge va(n) des voirs(creven) is/
te maken dair af volcome(n) quitan(cie) te geven En(de) voirtane/
g(e)n(er)alijc en(de) specialijc d(air) in te doen en(de) te vorde(re)n allet des/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne selve doen en(de) vordere(n) soude moege(n)/
oft sij in p(er)sone telker tijt en(de) plaetse(n) jeg(ewoirdich) en(de) voir oeghe(n)/
ware P(ro)mitt(ens) ratu(m) [Salvo calculo] sept(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer