SAL7361, Act: V°6.1 (13 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°6.1  
Act
Date: 1467-07-03

Transcription

2019-06-25 by myriam bols
Acht(er)volgende den comp(ro)misse oft verboinde gesciet voir scepen(en) van/
loeven(en) junii xvi lestleden tusscen janne vander borch sone wijlen/
jans voir hem en(de) zijn mede erfgename(n) va(n) jouffr(ouwe) mag(ri)te(n) wile(n)/
vander borch zijnre suster die wijff was roelofs wijlen boxhoren/
jouffr(ouwe) mag(ri)te(n) wed(uwe) des selfs roelofs en(de) daneel boxhoren Is der/
meeste(re)n uutsprake gemerct dat zij twee crucen hebben gemaect/
inder muer te weten een cruce inden muer dienende voir t(er) strate(n)/
aenden keyberch en(de) dande(re) inden ande(re)n muer dair jegen ov(er) dat/
vanden eenen cruce tot den ande(re)n cruce draetrechte eene(n) vrede ge/
maect sal werden en(de) dat gedaen selen p(ar)tien loten want de(n) gront/
met dien vrede in tween geliken deelen gedeilt is wie bove(n) oft/
benede(n) liggen sal en(de) soe wien van hen valt benede(n) ter dorpstrate(n)/
weert te liggen die sal de tweedeele van dien vrede maken ende/
houden tewigen dagen op zijne(n) cost ende desgelijcx die bove(n) comt/
te liggen sal insgelijcx tderdel d(air) af maken ende houden tewigen/
dagen Ende voirt dat p(ar)tien te gesamender hant selen jaerlijcx/
betalen den last oft cleynen chijs uute(n) geheelen goeden gaende/
alsoe dat deen bij gebreke van betalinge(n) des anders d(air) af gheen/
schade en lijde ende oft dat gesciede teniger tijt soe soude dat die/
scadechtich ware altijt moegen verhalen op des gebreckelijken/
gedeelte Ende alse vanden twee crone(n) erfrinten die de voirs(creven)/
jan heeft met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) alsoe hij seecht op dien/
helicht der voirs(creven) geheelder goede is d(er) voirs(creven) meest(ere)n uutsprake/
welc gedeelte den voirs(creven) janne valt dat he(m) blive(n) sal de voirs(creven)/
zijn rente op dander gedeelte col(en) m(ar)cels julii t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer