SAL7361, Act: V°6.2 (14 of 504)
Search Act
previous | next
Act V°6.2  
Act
Date: 1467-06-30

Transcription

2019-06-25 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lese(n) burg(er)m(eeste)ren/
scepen(en) en(de) rade der stad va(n) saluit doen te wete(n) dat opde(n) dach/
van hede(n) datu(m) va(n) desen voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone yde/
sgruyt(er)s weduwe jacops wilen van stertkeke en(de) heeft geconstituert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne de coni(n)c/
vorste(r) te loeven(en) alle en(de) yeg(ewelke) hue(r) sake(n) questien en(de) geschille(n) die/
zij op den dach van heden uutstaende oft namaels hebbe(n) soude moege(n)/
voir wat gerichte gheestel(ijc) oft weerlijc (et)c(etera) in meliori forma/
p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo ultima junii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer