SAL7361, Act: V°63.3 (138 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°63.3  
Act
Date: 1467-10-01

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
Item gielijs de becke(re) heeft ontsedt op eene(n) borghe te dage/
en(de) te rechte te comen alsulken wijn staende op een vierdel/
wijngarts gelegen opt bloc van outheverle als gielis rogge/
besedt hadde Inde est fideiussor(es) andreas de rosmer forestario/
Et p(ri)m(us) lyemi(n)gen col(en) oct(obris) p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer