SAL7361, Act: V°68.4 (151 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°68.4  
Act
Date: 1467-10-05

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
It(em) lijsbeth scoliers oudcleercoepersse woenen(de) inde proefstrate heeft/
geloift meest(er) janne van steenberghe vier rinsche gul(den) te xx st(uvers)/
tstuc te wete(n) den eene(n) sinte mertensmisse naestcomen(de) eene(n) d(air) af/
binne(n) drie maende(n) d(air) na volgen(de) eene(n) d(air) af binne(n) drie maende(n)/
d(air) nae en(de) eene(n) d(air) af binne(n) drie maend(en) die d(air) nae staphants/
volge(n) sele(n) te betale(n) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) burg(imagistro) octobr(is) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer