SAL7361, Act: V°74.2 (165 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°74.2  
Act
Date: 1467-10-18

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
Van allen stoote questien en(de) gescillen e(n)nichsins uutstaen(de) tot den daige/
toe van heden tussce(n) andriese van roesmee(re) vorste(r) als mo(m)boir/
mag(rie)ten sruysscen zijns wijfs ter eender sijden ende hubrechte/
de ruyssche swager des selfs andries ter ande(re) om der goede/
ende sculden wille hen gebleve(n) nae de doot van vader en(de) moeder/
desselfs hubrechts hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n te weten de vors(creven) andr(ies) in huyge(n)/
van udeke(m) ond(er)meye(r) van loven(en) en(de) gerarde van baussele secret(aris)/
ende de vors(creven) hubrecht in janne mercels en(de) arnold(en) kyp In/
sulker vuegen dat de selve segg(er)s alle gebreken d(er) vors(creven) p(ar)tien/
ende informacie en claernisse en(de) thoenisse d(air) af op dats behoift/
aenhoire(n) en(de) neme(n) selen binne(n) eend(er) maent naestcomen(de) ende/
hue(r) uutsprake d(air) af doen op dat sijs eens sijn binne(n) xiiii/
nachte(n) dair nae ende oft sijs niet eens en co(n)nen gewordden/
sulle(n) de selve segg(er)s eene(n) overman neme(n) dien hen gelieft/
binne(n) den selve(n) tide die sijn uutsprake na dat hij vand(en)/
voirs(creven) segg(er)s van alle gelegenth(eiden) vors(creven) geinformeert sal wese(n)/
d(air) af oic binne(n) dien tide sal doen Promitt(entes) rat(um) ende/
oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re) gebrake dat zij die in die stad andere/
gelike selen moige(n) neme(n) en(de) kyesen cor(am) roelants nethen(en) octobr(is)/
xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer