SAL7361, Act: V°76.1 (171 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°76.1  
Act
Date: 1467-10-26

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van hede(n)/
datu(m) van desen voir ons come(n) sijn zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone germain van/
meldert na(tur)lic ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteit gegev(en) liebrechte van beethove(n) en(de) lodewijcke mercx/
voirspreke aut alt(eru)m alle zijne saken questien gescillen jairgulde(n)/
sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) vervalle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic chijse(n)/
rinte(n) erffpachte(n) die hij tegewoirdichlijc hangen(de) oft uutstaen(de) heeft oft/
naemaels soude moigen hebben oft die hem e(n)nichsins vallen oft/
verschijne(n) selen oft verschene(n) sijn in e(n)nig(er) manie(re)n Te neme(n) te/
eyssce(n) op vervolgen te vorde(re)n te verwaren te mane(n) teyssce(n) opte bue(re)n/
te ontfanghen d(air) voe(r) te pande(n) te daige(n) te beleid(en) rasteme(n)te te doen/
leggen [die] texeque(re)n alle scepen(en) brieve te vo(n)nisse(n) execucie d(air) af te v(er)volge(n)/
alle saken te (con)teste(re)n te decline(re)n (et)c(etera) de selve en(de) al des vors(creven) steet/
met rechte te wynne(n) te verliesen composicie en(de) mynlike/
yffeni(n)gen te maken en(de) quitan(cie) te geve(n) in meliori for(ma) Promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n) burg(imagistro) lye(mingh)[en] m(ar)cels oct(obris) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer