SAL7361, Act: V°76.2 (172 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°76.2  
Act
Date: 1467-10-31

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
It(em) henric danckart juwelier heeft opden dach van heden int recht/
voir meye(r) en(de) scepen(en) achtervolgen(de) den vo(n)nisse van scepen(en) van loeven(en)/
zijnen eedt lijflijc ten heiligen gedaen dat hem dieric van thuyle/
sculdich was alse hij leefde en(de) sculdich bleef als zij hij starf xxx stuv(er)s/
ende dae(re)ntinden wijsde tvo(n)nisse van scepen(en) van loeven(en) dat hij sijne/
eets volcomen was ende geliefde hem die goede voirt te exeque(re)n/
dat hij dat doen mach met rechte Act(um) in pleno (con)sistorio octobr(is)/
ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer