SAL7361, Act: V°79.2 (176 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°79.2  
Act
Date: 1467-11-04

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item es in manie(re)n van erfvorweerden tusschen den vors(creven) janne/
everarde en(de) sijne(n) wijve ondersproken wart datmen namaels/
bevonde dat uuten voirs(creven) goeden eene(n) yegeliken van hen/
in deylingen gevallen meer co(m)mers ghynge oft belast wa(re)n/
dan vors(creven) steet oft oic dat yemant dair op e(n)nich recht/
conste gewynnen dat zij dat malcande(re)n oprichte(n) ende/
afdoen sullen te weten(e) elc zijn advenant met pe(n)ningen/
na lantcoep Vort es vorweerde oft men namaels bevonde/
e(n)nige goede vand(er) natue(re)n dat dese zijn ongedeylt dat zij/
die tusschen hen beyden in ii geliken deelen deylen zullen En(de)/
es oic ondersproken tusschen den vors(creven) p(ar)tien dat den twee/
deylingen niet tegenstaen(de) de vors(creven) jan blanckart blijft/
en(de) bleven is op zijn beloep van zijnen rechte van sulken/
actien als hij heeft oft hebben mach aende vors(creven) drie huyse/
mette(n) hove(n) achter en(de) voir ind(en) wyerinc gelegen en(de) ande(re)n/
hue(re)n toebehorten uut ocsuyne van sulker ghisten ende [van]/
heylike als hem gort pierart en(de) wilen jouffr(ouwe) m(ar)griete/
zijn moeder vors(creven) in heylike gegeve(n) en(de) gelooft hebben/
met jouffr(ouwe) heylwigen van baussele zijnen wijve Ende/
inden gevalle oft de vors(creven) jan den vors(creven) everarde d(air) van/
yet afwonne zoe en sal hem d(air) af niet dan deen helicht/
volgen noch bijden vors(creven) everarde en(de) zijne(n) wijve opgeleeght/
worden Item hebben zij noch malcande(re)n gelooft niet/
wed(er)staen(de) der deylinge(n) vors(creven) dat zij nochtan [met rechte] navolchich/
zullen wezen eend(er) clausulen staen(de) inde cedulle vand(er) deyling(en)/
bijden vors(creven) everarde met rechte ov(er)gegeve(n) begrypen van worde/
te worde aldus Item zoe wat gevallen is nade doot van/
jouffr(ouwe) m(ar)grieten de moeder (et)c(etera) tot dat die deylinge gedaen/
en(de) gecosen is aen chijs coren en(de) besittinge van huysen ombe/
brepen salmen half en(de) half deylen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer