SAL7361, Act: V°85.1 (191 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°85.1  
Act
Date: 1467-11-17

Transcription

2019-07-25 by myriam bols
Item wijnant van cuylenborch die beclaeght was van cornielise laureys/
van roesendale voir de so(m)me van c cronen heeft hem de selve wijna(n)t/
vand(er) selver clagen op heden inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) verweert p(rese)ntib(us) scabinis in scampno dempto col(en)/
no(vembris) xvii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer