SAL7361, Act: V°85.4 (193 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°85.4  
Act
Date: 1467-11-20

Transcription

2019-07-25 by myriam bols
Item jan lonijs in p(rese)ncia heeft geconsenteert gewillecort en(de) overgegeve(n)/
dat her robbert lonijs prieste(r) zijn brued(er) sette alle de erflike ende/
omberuerlike goede hoedanich die zijn hen gebleven nade doet van/
vader en(de) moeder wair die gelegen zijn navolgen(de) der t(er)mijnacien/
gegeven tusschen hen septembris v libro lx En(de) heeft de selve/
her robbert renu(n)cians p(ri)vileg(iis) [gelooft] dat also te doen bynnen xv/
dagen naestcomende niet tegenstaende dat den termijn ind(er)/
selver termijnacien begrepen overleden is Ende dat also/
ghedaen zijnde heeft de selve jan lonijs gelooft te kyesen/
bynnen xiiii nachten dair na cor(am) roel(ants) nethen(en) no(vembris) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer