SAL7361, Act: V°87.2 (199 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°87.2  
Act
Date: 1467-11-24

Transcription

2019-07-26 by myriam bols
It(em) jan colart charlier onse poirte(r) woenen(de) te loppoigne onse/
poirte(r) heeft met brieve(n) d(er) stad van loeven(en) gescr(even) aende(n)/
meye(r) van loppoigne doen uutgaen de dieners des selfs/
meyers die hij in zijn goede geleecht hadde ten v(er)sueke/
godfroits mariscal uutsake(n) van zeke(re)n pechtinge(n) en(de) zijn/
p(ar)tie op heden doen dachdoen ald(air) de selve godfroit niet/
comen en is heeft hem te rechte doen p(rese)nte(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer