SAL7361, Act: V°87.3 (200 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°87.3  
Act
Date: 1467-11-26

Transcription

2019-11-20 by myriam bols
Item vanden stoote die geweest is tusschen pete(re)n vanden opstalle van herssele/
ter eend(er) sijden en(de) woute(re)n janssone in dande(re) van diversen scepen(en) brieve(n)/
der banc van herssele dair af zij inde banc aldair in gedinge gestaen hebbe(n)/
en(de) des dien aencleeft ende oic van diversen injuriosen worden die de/
selve wouter opden vors(creven) pete(re)n gesproken zoude hebben Hebben hen/
de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert inde eendrechtige uut/
sprake der p(er)sone hier na bescreven te weten(e) de vors(creven) peter in/
henricke willems voirspreke ende de vors(creven) wouter in pete(re)n vand(er)/
hoeven burg(er)meester die hue(r) eendrechtige uutsprake infor/
macie van p(ar)tien hebben(e) dair af doen zullen bynnen de/
vier kerstdagen naestcomen(de) Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tien goet/
vast gestentich en(de) van weerden te houden allet ghene des bijden/
vors(creven) seggers uutgesproken sal worden en(de) oft p(ar)tien segger/
gebrake dat zij in die stat ande(re) gelike sullen mogen nemen/
tymple mercels nove(m)br(is) xxvi
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer