SAL7361, Act: V°89.2-V°90.1 (203 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°89.2-V°90.1  
Act
Date: 1467-11-28

Transcription

2019-08-03 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat jan vanden broecke reyners sone in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genomen heeft van h(er)/
jacoppe prieste(r) en(de) janne vande(n) breyne gebruedere(n) voir hen/
en(de) als p(ro)cur(eur)s ph(ilip)s en(de) jouffr(ouwe) adelissien brueders ende zust(er)s/
der voirs(creven) gebruederen thoff dat jan de p(a)pe wilen houden(de)/
was te wynge mette(n) huysen hoven wynnen(de) lande houdende/
xiii boender luttel min oft meer It(em) hij sal noch hebben de/
eeussellen ende bemden hier na bescreven inden yersten de/
helicht vanden nuwen bempde de helicht vand(er) wouwerstad/
de helicht vander hoeven ende den cluysbempt geheel/
ende oec de helicht vanden p(er)teeussele in alle der maniere(n)/
ende alsoe v(er)re willem wout(er)s voe(r) henric cluwe(n) en(de) na he(m)/
henric vanden putte de selve goede en(de) eeusselinge(n) voirtijt/
gehadt en(de) gehouden hebben Te houden te hebben en(de) te wyne(n)/
van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) xx xii jare(n) lang ver/
volgende elcx jaers darenbinne(n) om en(de) voe(r) xviii m(ud)[de] rocx/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loeven(en) en(de) pacht van wynge met/
wanne en(de) met vloegle wel bereyt en(de) de voirs(creven) bempde ende/
eeussele om xv hollan(sche) gulden(en) te xvi st(uvers) stuc te weten tvoirs(creven) core(n)/
tsinte andriesmisse en(de) tvoirs(creven) ghelt te(n) uutgange meys te betale(n)/
ende tvoirs(creven) core(n) te loeven(en) te leve(re)n alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne allet ooft int voirs(creven)/
hoff jaerl(ijcx) wassende ter eerden levere(n) op zijne(n) last en(de) dat/
gedaen selense de voirs(creven) wynne en(de) zijn meest(er)s half en(de) half
//
deylen en(de) der meesters helicht sal de voirs(creven) wy(n)ne te loeven(en) levere(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de grechte(n) en(de) de wat(er)loepe om de voirs(creven)/
goede gaende houde(n) ruyme(n) en(de) veeghen en(de) de strate(n) aen/
de selve goede liggende wel ende loflijc repare(re)n op zijne(n) cost/
mair des sal hij thout d(air) toe behoeven(de) moegen nemen/
op tgoet vande(n) voirs(creven) hove ter mynster schaden It(em) is noch/
vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc/
wynnen ende werven sal gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) benede(n) en(de) de(n)/
wynt(er)aert loflijc mesten jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) en(de)/
alle tstroe vande(n) voirs(creven) lande comen(de) sal de wynne int voirs(creven)/
hof bringe(n) aldair ettende en(de) te meste makende met zijne(n) beeste(n)/
en(de) dat mest op dlant vande(n) voirs(creven) hove vuere(n) tslants meeste(n)/
p(ro)ffite It(em) en sal de wynne te(n) lesten iii jare de voirs(creven) lande niet/
moege(n) hoervruchte(n) ende oft hijt op ande(re) jare(n) dair voe(r) hoer/
vruchten woude soe sal hij die hoervrucht loflijc moete(n) meste(n)/
ten ware dat hijse dade graven It(em) sal oec de selve wy(n)ne/
de lande voirs(creven) te zijne(n) afscheyde(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne late(n)/
gelijc hier na volcht te weten(e) dnederste wyng(ar)tvelt acht(er)/
sp(er)soens hoff ende dloirevelt met wynt(er)coirne op zijn vier/
getidige voren bezayt de storte eens o(m)megedaen de brake/
geheel ende te(n) selve(n) tide selen de meest(er)s eene(n) zaye(r) moge(n)/
sette(n) van zijnre hant den welke(n) de voirs(creven) wynne betalen/
sal zijne(n) cost en(de) de dachuere(n) It(em) sal noch de voirs(creven) wynne/
jaerlijcx leve(re)n iii[c] walme(re)n om op de huysinge vande(n) voirs(creven)/
hove te verdecken ende alsmen die verdect oft aldair plect/
sal de wynne van al den montcost gheve(n) en(de) de meesters/
selen de dachuere(n) betalen En(de) de selve huyse sal de voirs(creven) wy(n)ne/
houde(n) zijne(n) t(er)mijn lang dueren(de) vander underster rijkelen/
nederwert in goede(n) state en(de) oftme(n) eenige(n) capstroe oft vorst/
stroe aldair behoefde die sal de wynne op zijne(n) cost/
leve(re)n ende den werclieden den mo(n)tcost dair af gheven/
uutgesceiden van nuwen wercke dat de meesters aldair/
mochten doen maken It(em) sele(n) de voirs(creven) meesters de(n) voirs(creven)/
wy(n)ne jaerlijcx leve(re)n en(de) bewisen te houwe(n) iii[c] mutsarde/
tot zijnre berringe(n) behoeff It(em) oft me(n) meer walms dan
//
voirs(creven) is aldair behoefde dien sal de wy(n)ne moete(n) halen/
met zijne(n) waghen en(de) p(er)de dair de voirs(creven) meesters dien cope(n)/
selen en(de) alsmen dien verdect sal de wynne de(n) wercliede(n)/
de(n) montcost gheven en(de) de meest(er)s selen de dachue(re)n betalen/
It(em) selen de wynne en(de) de meest(er)s elc alle jare cope(n) xx/
hope stroes de welke de voirs(creven) wynne halen sal alsoe v(er)re/
alse tot hakendevel It(em) sele(n) de voirs(creven) meesters binne(n) iii jare(n)/
naestcomen(de) cope(n) xx hope stroes en(de) de voirs(creven) wy(n)ne xl hope/
dwelc de voirs(creven) wy(n)ne sal hale(n) d(air)se de voirs(creven) meest(er)s/
cope(n) selen en(de) in tvoirs(creven) hoff vuere(n) met zijne(n) beeste(n) en(de) te/
meste make(n) en(de) dat mest op tvoirs(creven) lant vuere(n) tslants/
meesten proffite In(de) est fideiussor reynerus vanden broecke/
p(ate)r d(i)c(t)i joh(ann)is Et p(ri)m[(us)] nethen(en) oud(erogghe) no(vem)[b(ris)] xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer