SAL7361, Act: V°90.2 (204 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°90.2  
Act
Date: 1467-12-08

Transcription

2019-07-29 by myriam bols
It(em) wout(er) vync jouffr(ouwe) ka(tli)[ne] va(n) groesbeke zijn wijf in p(rese)ncia/
hebben gelooft ind(ivisim) henr(icke) uut(er) helicht gehete(n) vand(er) borch en(de) jouff(rouwe)/
jehanne(n) va(n) groesbeke zijne(n) wive zuster d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tli)[ne(n)]/
ov(er)midts dat zij tvoirs(creven) huys en(de) hoff ut h(ab)et(u)[r] in v[to] folio/
seq(uen)ti dwelc was meester jans wile(n) va(n) groesbeke huerre/
beyder vader met jouffr(ouwe) machtilden vander merckden de moed(er)/
vercocht hebben dwelc [en(de) gegoet op hede(n) jorise de hont en(de)] ghelt vi[c] r(ijnse) g(ulden) Oft alsoe geviele/
dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne] des voirs(creven) wout(er)s wijff aflivich/
worde sonder wettich oer van hue(re)n live achter te late(n) dat/
in dien gevalle na hue(r) en(de) des voirs(creven) wout(er)s doot ende des/
lancsteleven(de) van hen beyden zij en(de) hue(r) oer oft erfgenamen/
der voirs(creven) jouff(rouwe) johanne(n) en(de) hue(re)n oiren gehoude(n) en(de) v(er)bonde(n) selen/
zijn de voirs(creven) so(m)me van vi[c] r(ijnse) g(ulden) te xx st(uvers) stuc op te leggen en(de) te/
betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] d(air) a aen afgecort xxvi r(ijnse) g(ulden) eens ind(er) w(er)de(n) voirs(creven)/
voir xxvi st(uvers) erflijc die uute(n) voirs(creven) erve va(n) outs gaen die de(n)/
voirs(creven) jor(ise) de hont ind(er) voirs(creven) comescap af gecort zijn Met/
(con)d(icien) voirts dat dit voldaen de(n) voirs(creven) wout(er) en(de) zijne(n) wive en(de) hue(re)n erfg(enamen)/
de voirs(creven) so(m)me corte(n) sal en(de) sculd(ich) zij(n) te corte(n) aen die m rijd(er)s die zij va(n) wile(n)/
de(n) voirs(creven) m(eester) ja(n)ne in huwelike hebbe(n) gehadt en(de) die na d(er) huwelik(er) vor/
werden sculd(ich) zijn wed(er) in te bringen En(de) de voirs(creven) wout(er) en(de) zijn wijf/
hebbe(n) gekint ope(m)bairlijc dat zij mette(n) voirs(creven) huyse en(de) and(er)ssins volcomel(ijc)/
voldaen zijn v(er)nuecht en(de) te vrede(n) gesedt va(n) alle tgene dat de voirs(creven)/
wilen meester jan va(n) groesbeke hen in huweliker vorwerden toe/
geseecht en(de) gelooft hadde m(ar)cels oud(erogghe) dec(embris) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer