SAL7361, Act: V°99.1 (218 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°99.1  
Act
Date: 1467-11-26

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
Vander aenspraken die gedaen heeft voir meyer ende scepen(en)/
van loeven(en) wout(er) vander stoct als geleid totten goeden/
katlijne(n) wilen van vroenhoven ende henrix wilen huers/
zoens tot janne vand(en) lare wynne der selver goede seggen(de)/
dat hij d(air) af sculdich ware drie guld(en) van weyhue(re)n en(de) alnoch/
vive en(de) een half mudde gherste(n) die hij begheerde opgeleecht/
te hebben(e) want den selve(n) wout(ere)n alsoe hij seyde navolgende/
zijnen scepen(en) brieven alle de selve goede met rechte tande(re)n/
tiden gelevert sijn geweest Dair op de selve jan ant/
weerde dat hij henr(ic) baecx dien dy die yerste leve(ri)nghe/
alsoe hij verstaen hadde gesciet ware nae den rechte van/
des(er) stat ende die hem die goede verhuert hadde volcomel(ic)/
ende wel betaelt heeft vand(en) vors(creven) hue(re)n bieden(de) d(air)/
af alrehand(en) thoen Was gewijst met dese(n) woirde(n)/
waer de vors(creven) henric ende jan hue(re)n eedt doen behoirlic/
dat de selve henric vernuecht heeft geweest voer de/
aensprake des voirscr(even) wout(er)s lestwerf gesciet dat/
zij dair mede gestaen zelen ende oft des alsoe/
niet en gesciet soe sal de vors(creven) jan vand(en) lare die/
vors(creven) pe(n)ninghe en(de) tcoren sculdich sijn alhier te bringen/
ond(er) tgerichte en(de) totten rechte cor(am) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno/
dempt(o) col(onia) no(vem)[br(is)] xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer