SAL7363, Act: R°200.3-V°200.1 (372 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°200.3-V°200.1  
Act
Date: 1470-02-19

Transcription

2019-11-30 by Mi-Je Van Gils
It(em) desen brief sal altoes blive(n) onder scepen(en) te dier meyni(n)gen want de/
betalinge der vors(creven) rinte(n) mede staet opden vors(creven) ph(ilips)e he(re)n ph(ilips)e na(tur)lic wairt/
alsoe dat de selve h(er) ph(ilip)s oft sijn nacomel(ingen) he(re)n vand(er) horst naemaels
//
e(n)nig(en) last gecreg(en) vande(n) derdendeele van hondert gul(den) tsjaers/
voirmaels inder loting(en) tussce(n) de ii dochte(re)n amelrijx wilen/
boete opde goede vand(er) horst besedt Te wete(n) dat derdendeel/
dat jouffr(ouwe) dorotheen van scoenhove(n) die wijf was jans/
wilen van voelne et sic ulte(ri)[(us)] usq(ue) ad fine(m) p(ro)ut habet(ur)/
febr(uarii) ix p(re)ceden(ti) post l(itte)rar(um) viii(½) flor(enos) renen(ses) he(re)d(itarii) census/
de arnoldo de steyvoirt cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt