SAL7363, Act: R°242.1 (448 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°242.1  
Act
Date: 1470-04-06

Transcription

2020-10-06 by Mi-Je Van Gils
Item jan lambrechts de jonge sone jans lambrechts nu ter tijt/
meye(r) van bierbeke heeft gelooft henricke witteman woenen(de)/
te loeven(e) voer den welken de selve jan aengenome(n) heeft den dienst/
te doen aen m(ijn) gened(ige) hee(re) den hertoge met eenre geleiden van drie/
peerden Inden gevalle oft de reyse weder wyndich wordde ende/
gheene(n) voirtganc en hadde d(air) af m(ijns) gened(ichs) he(re)n mandeme(n)ten/
rue(re)n en(de) mencie maken ende te nyeute ginghe dat hij dan den/
selven henricke witteman ter stont betalen sal veertich rinsch/
gul(den) oft de weerde daer voe(r) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Heeft voort gelooft de/
selve jan dat hij alsoe vele doen sal dat de vors(creven) henric den/
monster passe(re)n sal ende hem dair af leve(re)n goede certificatie/
alsoe dat den vors(creven) henricke genoech zij cor(am) blanckart vync/
ap(ri)lis vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt