SAL7363, Act: R°265.1-V°265.1 (484 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°265.1-V°265.1  
Act
Date: 1470-04-28

Transcription

2020-06-14 by Mi-Je Van Gils
Item vander questien die op heden voir den raide vander/
stat comen is tusschen jaquemairde a(ux) enfans als procur(eur) m(ijns) he(re)n/
des co(m)mendoirs van chantrain ter eend(er) zijden en(de) henr(icke) jasp(ar) met/
sijnen medeplege(r)s ter ande(re) om der vroentcosten wille die/
de vors(creven) p(er)sone [henric] met sijne(n) medegesellen verseten hadd(en) zoe/
inde vroente te andries van rosmer voir kersmesse lestleden/
zoe na kersmesse inde vroente jans te putte(re) Om tvoldoen/
van seke(re)n scepen(en) brieven va(n) loven(en) die de vors(creven) p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
he(re)n van des selfs he(re)n wegen opde voirs(creven) p(er)sone voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) gevonnist hadde rue(re)nde vander/
pechtingen vanden goeden des vors(creven) he(re)n geheten thof ten/
tempelie(re)n gelegen bij wave(r) die de vors(creven) pechtene(re)n tege(n)/
den vorsete des voirs(creven) he(re)n co(m)mandoirs was genomen hadde/
dair om de vors(creven) p(ar)tien zeke(re) gedingen voir meye(r) ende/
scepen(en) va(n) lov(en) hebben gehadt en(de) vanden welcken zeke(re)/
vo(n)nissen voir den voirs(creven) procur(eur) en(de) tegen de voirs(creven) pechteners/
zijn geloopen geregistereert sijnde Dair om de vors(creven) p(ro)cur(eur)/
meynde sunderlinge mits den vo(n)niss(e) vorg(eruert) dat hem de/
vors(creven) zijn wederp(ar)tie de vors(creven) costen afdoen zoud(en) en(de) v(er)nuege(n)/
also dat hijs ontslagen mocht wesen Vanden welcken de/
vors(creven) gevangen(en) hield(en) de contrarie zunderlinge bij seke(re)n/
statuten vand(er) stat hier toe dienen(de) die begrypen dat de/
gevangen(en) en(de) huer vorst(er)s de vroentcosten van xvi daghen/
te xvi dagen den gevangen(e) sculdich wae(re)n afgedaen te worden/
en(de) also p(rese)nteerde(n) zij die yerste xvi dage te ghelden ende/
vanden ande(re)n hoopten zij ongehouden te wesen Hier tegen/
repliceerde de vors(creven) procur(eur) en(de) seide dat tvoirs(creven) statuyt so/
niet te verstaen en was wanneer de questien tusschen/
p(ar)tien voir tgerichte eemp(er)lic gevolght weerden en(de)/
ombeslicht bleven bij toedoene vand(en) gerichte alsoet in/
dese saken geboirt is ende bij deser reden(en) hoopte de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) gelic voir dat hij d(er) voirs(creven) vroentcosten ongehouden/
sijn soude Hier op wert tvoirs(creven) statuyt voir ogen geleeght/
en(de) al tghene des p(ar)tien te beiden zijden alligeerde(n) en(de)/
vort bijder stat raide overdragen en(de) getermijneert dat
//
de vors(creven) gevangen(en) niet tegenstaen(de) den vors(creven) statute hue(r) costen/
selve van voir tot na afdoen en(de) verleggen sullen behalve(n)/
als dat geschiet is dunct dan den gevangen(en) dat/
hen vand(en) selven costen e(n)nige restitucie geboirt die/
mogen sij volghen met rechte En(de) van des zij/
dair af gewynne sullen connen heeft gelooft de voirs(creven)/
jaquemair inne te stane Actu(m) in pleno (con)silio ap(ri)lis/
xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt