SAL7363, Act: R°91.3 (195 of 566)
Search Act
previous | next
Act R°91.3  
Act
Date: 1469-10-11

Transcription

2017-09-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) massart de warna(n)t die metter stad v(er)suecbrieve op hede(n)/
hadde doen besc(ri)ve(n) henri malcorps om deswille dat de/
selve henri den voirs(creven) massar tot yncourt te rechte betrecke(n)/
woude uut sake(n) van costen die gesciet souden zijn voirmaels/
alhier tusscen p(ar)tien dair af t(er)minacien gegaen zijn m(ar)cii p(ri)ma/
lestleden Dat die berusten souden tot den ynde vand(er) sake(n)/
om bij den he(re)n alhier dair af get(er)min(er)t te werden alsdan/
wie dair inne gehouden soude zijn heeft hem t(er) absen(cien)/
vanden voirs(creven) henri te rechte gep(rese)nteert in ple(n)[o] (con)s(ilio) oct(obris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt