SAL7363, Act: V°223.1 (414 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°223.1  
Act
Date: 1470-03-03

Transcription

2019-11-20 by Mi-Je Van Gils
Nae dien dat machiel vanden bossche van leefdale met rasteme(n)te/
behoirlic naeder stat recht ten ynde uut gevolcht heeft opde goede/
der jouffr(ouwe) van montenake voir sijnen pijn en(de) arbeit en(de) gep(rese)nteert/
heeft sijn scult te verifice(re)n met sijnder eedt soe heeft de voirs(creven) machiel/
op heden voir meye(r) en(de) scepen(en) gecleert bij eede dat de vors(creven) jouffr(ouwe)/
ter tijt van hue(re)n leven(e) en(de) nae huer doot tachter en(de) belanc was/
ende es bleve(n) de so(m)me van zesse pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc Es gewijst/
dat de vors(creven) machiel de goede der vors(creven) jouffr(ouwe) exeque(re)n sal en(de) ten/
hoochsten bringen ende sijn scult daer aenneme(n) ende oft dair toe/
overt dat hij dat den erfgename(n) oft recht daer toe hebben(de) restitue(re)n/
sal en(de) ofter gebrake dat hij dat voort sal moig(en) verhalen coram/
scabinis in scampno m(ar)tii iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-13 by Xavier Delacourt