SAL7363, Act: V°269.4-R°270.1 (495 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°269.4-R°270.1  
Act
Date: 1470-05-10

Transcription

2018-05-11 by Mi-Je Van Gils
Item also jan vander grecht de jonge in deen zijde ende gort/
van arenberghe becke(r) in dande(re) die beide geleit zijn met/
scepen(en) brieven van loven(en) tot allen den goeden have en(de) erve/
roelofs wilen vranx inde banc te rechte comen zijn/
om dat elc zijn wettige schout die hij aende voirs(creven) goede/
meynde te verhalen Soe heeft gemeynt de vors(creven) jan/
vander grecht want zijn beleit ouder is dat hij tsijne/
voir den vors(creven) gorde verhalen soude den vors(creven) gorde
//
houden(de) dat hij dan dair na de selve goede die overschieten/
mochten tot zijnder schout behoeff zoude hebben Hier op/
wert gewijst bij vonnissen der scepen(en) van loven(en) ter manessen/
smeyers dat de vors(creven) jan vand(er) grecht zijn schout verifice(re)n/
zoude en(de) dair voir die goede exeque(re)n en(de) hadde gort/
dae(re)nteynden e(n)nich gebrec dat hij dat volghde met rechte/
p(rese)ntib(us) roel(ants) tymple blanck(art) zande maii x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt