SAL7363, Act: V°85.3 (179 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°85.3  
Act
Date: 1469-09-29

Transcription

2020-10-06 by Mi-Je Van Gils
Item johannes scoesitte(re) arnoldus eius filius wouter lonijs huyvette(r)/
ende jan crauwel ty(m)merman in p(rese)ncia hebben gelooft ongesund(er)t/
he(re)n lodewijcke pynnoc ridde(r) meye(r) van lov(en) en(de) hughen va(n)/
udekem sijnen lieutenant oft den eenen van hen dat zij/
bynnen derden dage na dat zijs versocht oft vermaent sullen/
wesen van he(n) te rechte comen zullen tegen den vors(creven) meye(r)/
van alsulker actien als de selve meye(r) van m(ijns) gened(ichs) he(re)n wegen/
te hemwert heeft en(de) dat op eene pene van twee hond(er)t/
pond(en) te xx st(uvers) tstuc Hier af zijn borghen des vors(creven) jans/
en(de) arnts zijns soens wouter lonijs huyvette(r) en(de) jan crauwel/
ty(m)merman Et duo p(ri)mi zande vync sept(embris) xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt