SAL7364, Act: R°183.1 (350 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°183.1  
Act
Date: 1471-01-23

Transcription

2017-12-04 by kristiaan magnus
Item goessen pas sone wijlen goessens van waesmont in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekind dat hij genome(n) heeft van he(re)n reyne(re)n vander elst prieste(r) p(ro)chiaen/
der kercken van sint jacobs opde biest als p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r) des goidshuys/
van onser liever vrouwen van betanyen buyten der stat mueren va(n) mechele(n)/
thof desselfs goidshuys day wilen toetebehoiren plach wille(m)me vand(en) berghe/
metten woeni(n)gen huysen hove(n) stalle(n) schue(re)n
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-08-16 by Jos Jonckheer