SAL7364, Act: R°187.2 (354 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°187.2  
Act
Date: 1471-01-26

Transcription

2019-09-17 by Hadewijch Masure
Item jan zeemps pet(er)s zone woenen(de) te vissenake in p(rese)ncia heeft gehuert/
ende bekint dat hij gehuert heeft tegen reyne(re)n vanden broecke en(de) janne/
zijne(n) sone de molen geheete(n) de molen tstreeke gelijc geleg(en) te vissenake/
gelijc en(de) alsoe verre de vors(creven) pet(er) de vader die met hue(re)n toebehoorten/
gehoude(n) heeft Te houde(n) en(de) te hebben van halfmerte naistcomende/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanc v(er)volgen(de) elx jairs d(aer)enbinne(n) om en(de)/
voer neghenentwintich mudde(n) rogs en(de) een halster tarwen mate(n) van thiene(n)/
alsulx grains als die voirs(creven) molen wynnen sal jairlix sint andriesmisse/
apostels te betale(n) de(n) vors(creven) reyne(re)n en(de) sijne(n) sone aut alte(ri) den vorscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)m met (con)dicien oft eenich van hen ten derde(n)/
jae(re) sceiden woude dat hij dat sal moeg(en) doen Bij alsoe dat de ghene/
van hen die alsoe sceiden sal wille(n) dat den ande(re)n tsinte mertensmisse/
voir tderde jair sal mote(n) cundige(n) It(em) sal de vors(creven) jan zeemps die/
voirs(creven) molen mote(n) houde(n) zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde in goede(n) state/
van ca(m)men en(de) van spillen en(de) in goed(er) rep(ar)acien vand(er) underster/
rijkelen nederweert Ende alle dese vorweerd(en) condicie(n) (et)c(etera) Inde su(n)t/
fideiuss(ores) d(i)c(t)i joh(ann)is [indivisim] petr[(us)] zeemps pred(ict)us pater d(i)c(t)i joh(ann)is joh(ann)es zeemps/
filius reneri (quon)d(am) zeemps et ywan(us) mynnens de hug(ar)den Et p(rim)[(us)] wynge/
lynden januar(ii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Jos Jonckheer