SAL7364, Act: R°212.5-V°212.1 (412 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°212.5-V°212.1  
Act
Date: 1471-03-04

Transcription

2017-12-09 by kristiaan magnus
It(em) is de meyninghe dat de vors(creven) m(ar)gariete also langhe/
sij hair eerlijc heeft en(de) draeght bijden voirs(creven) kynde(re)n hande/
slaen en(de) houden sal aen alle die goede have en(de) erve des
//
voirs(creven) willems inden name als voir tot dat derfgenamen des/
vors(creven) willems hen opleggen de voirs(creven) hondert rijders en(de)/
die gelijc deylen Mair oft zij anders dade zo sullen die/
kyndere des voirs(creven) willems hebben en(de) behouden des/
voirs(creven) is zonder dat die moeder dair inne e(n)nichsins/
gericht sal zijn Met vorweerden nochtan dat al tghene/
des nader vors(creven) kynde(re) doot vanden vors(creven) goeden onvertiert/
onverhandelt oft onvercocht sal bliven het zij van haven/
oft erven dat al dat op dat zij aflivich worden sond(er)/
geboirte na hue(r) doot comen en(de) keeren sal moeten/
opde naeste erfgenamen des voirs(creven) willems als dan levende/
cor(am) eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer